Koçluk

Koçluk Eğitimi Karşıyaka
Koçluk, kendini koç olarak tanımlayanlar tarafından bile birbirinden oldukça farklı terimlerletarif edilmektedir. Birçok profesyonel aslında rehberlik, öğreticilik, eğitimcilik, danışmanlık, akıl hocalığı ya da yöneticilik yapıyorken, koçluk  yaptığını söylemektedir. Koçluk diğer uzmanlık alanlarında kullanılan yöntem
Karşıyaka Koçluk
Koçluk, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışırlar. Koçluk almanın sonucu olarak da kişiler daha sağlıklı hedef belirler, daha aktif olur, daha doğru ve yerinde kararlar verirler ve var olan kuvvetli yönlerini daha et
İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimi
Her bireyin kendini rahatça ifade etmesi, yeni bilgiler öğrenip farklı bakış açıları geliştirmeleri ve bu bilgileri yaşamlarına taşıyarak, olumlu yönde davranış değişiklikleri göstermeleri amaçlanmıştır. Bu sayede aile içi iletişimin kalitesi artacak ve çatışmalar en aza inecektir.Koçluk, kişilerin bireysel veya profesyonel yaşamlarında bulundukları nokta ile varmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak kapatmayı hedefleyen, koçla danışan arasında
Koçluk Eğitimleri İzmir
Danışanlar, koçtan bir hedefini gerçekleştirmek konusunda destek alır. Ancak sonuçta değişimi yaratacak adımları atan danışanın kendisidir. Süreç boyunca koçtan fikir ve öneri alır; koçun sorularıyla yeni bakış açıları geliştirir. Bunları yaparken duygusal bir bağımlılık yaratılmaz çünkü koç danışanın psikolojik sorunlarını çözmeye çalışmaz. Koçluk ilişkisinde amaç kendi başına başarabilecek bir bireye ek destek vermektir.
Koçluğun Faydaları Nelerdir?
Koçluk, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışırlar. Profesyonel koçluk almanın sonucu olarak da kişiler daha sağlıklı hedef belirler, daha aktif olur, daha doğru ve yerinde kararlar verirler ve var olan kuvvetli yönle
Antalya Koçluk Eğitimi
''Kimseye bir şey öğretemezseniz; sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.''  GalileoGelişmiş ülkelerde bilgi işlem sektöründen sonra en hızlı büyüyen "Koçluk ", istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteği
İzmir Koçluk Merkezi
Koçluk, özellikle 80’li yıllardan itibaren bireyin potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla, danışmanlık, terapi ve mentörlük gibi farklı disiplinlerden beslenerek ortaya çıkan ancak şimdilerde tüm bu yaklaşımlardan farklı, başlı başına bir dal olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, günümüzde en hızlı gelişen mesleklerden biridir.Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, proak
İzmir Karşıyaka Koçluk Merkezi
Hayatın bir dengeden ibaret olduğunu ve ancak buna sahip olursanız bedensel, ruhsal ve zihinsel zenginlik ve bolluğa ulaşmanıza imkan olduğunu görmenizi sağlayan çalışmalardır.  Koçluk bir farkındalık kazanma çalışmasıdır.  Bu süreç kişilerin hem iş hayatları, hem özel hayatları hem de sosyal hayatlarında etkili olmaktadır. İnsan bir bütündür ve her alandaki denge veya dengesizlik yaşantımızın tümüne yansımaktadır.Koçluk şimdiyi anlamak, geleceği yaratmak ve gerekli donanımı oluşturmak için kişiyle birebir yapılan profesyo
İzmir Karşıyaka Koçluk
Koçluk bir farkındalık kazanma çalışmasıdır.  Bu süreç kişilerin hem iş hayatları, hem özel hayatları hem de sosyal hayatlarında etkili olmaktadır. İnsan bir bütündür ve her alandaki denge veya dengesizlik yaşantımızın tümüne yansımaktadır. Koçluğun temelinde uyum, konuşulacak konunun belirlenmesi, güçlü soru sorma, gizlilik, güven oluşturma ve odaklanarak dinlemek vardır. Tüm kaynaklar danışanın içindedir, danışanın bildiğini bilmediğine keyifle bulma çalışmalarıdır. Bu doğrultuda kişinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ortaya çık
Koçluk Merkezi İzmir
Koçlar geliştirilmiş olan empatik dinleme yeteneği ile şartsız ve tarafsız olarak dinler ve danışanının ulaşmak istediği yolda, danışan ile birlikte yolculuk ederler. Koçluk, bir başka açıdan da insanların mevcut yaşamlarında daha iyi yapmak istedikleri alanları belirleyip burada ulaşmak istedikleri hedeflerine odaklanmak, bulunulan nokta ile ulaşılmak istenen nokta arasında alınması gereken yolda birlikte hareket etmektir. Kişilere özel çözümler sunarak, kişisel gelişimle insan hayatında değişimleri meydana getirmeye yardımcı olur.
Koçluk Eğitimi
Herkesin kendisine özel ve farklı bir değeri olduğu şüphesizdir. Belli koşullar ve fırsatlar sağlandığında potansiyelini, yani teknik bilgisini, iletişim becerilerini veya kişisel görüşlerini kullanarak değer yaratabileceği bir alan. Bu potansiyeli zaten kullanıyorsak, başka bir yere ulaşmaya ihtiyacımız olmayabilir veya bu potansiyeli kullanmak ya da kullanmamak bizim için önemli değildir. Potansiyelimiz olduğunu biliriz ama illa ki bu potansiyeli sonuna kadar kullanmak gibi bir arzumuz yoktur. “Koçluk kimin?” için sorusuna cevap verirken, en
Koç Kimdir?
Koçluğun temelinde uyum, konuşulacak konunun belirlenmesi, güçlü soru sorma, gizlilik, güven oluşturma ve odaklanarak dinlemek vardır. Tüm kaynaklar danışanın içindedir, danışanın bildiğini bilmediğine keyifle bulma çalışmalarıdır. Bu doğrultuda kişinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ortaya çıkarılması koçluk çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Koçluk, Koç ve Danışanın birlikte yürüdüğü bir yolculuk programıdır.Koçluk takdir eden bir yaklaşımı benimser. Bu yaklaşım doğru olan nedir, yolunda giden nedir, istenen nedir ve istenene ula
Koçluk Nedir?
Koçluk ilişkisine girmiş bireyler, iş ve özel yaşamlarındaki rollerinde kişisel girişim ve fırsatlar karşısında yeni bakış açıları, gelişmiş düşünce ve karar verme becerileri, gelişmiş kişisel etkinlik ve artan güven duygusu deneyimleri ile karşılaşırlar.Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip oldu
Koçluk Sertifikası İzmir
Koçluk süreci, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklıktır. Koçluk sürecine başlamadan önce bu konu hakkında danışan ve koç arasında anlaşma yapılır. Koçluk süreci sorumluluk ve istikrar gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte değişim ve eyleme geçme sorumluluğu danışana aittir.Doğu toplumları bu soruları sufizm gibi mistik, ruhsal bakış açılarıyla cevaplamaya çalışırken, batı toplumları “yönetim bilimi”, “kişisel gelişim” gibi isimlerle ortaya çıkardıkları sistemsel anlayışlarla cevaplamaya çalışıyorlar. Bu ar
Koçluk Eğitimi PPT
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Kişilerin özel ve profesyonel hayatlarında kendilerini keşfetmelerine, problemlerini çözmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir koç. Sizi direkt yönlendirmek yerine, size sorular sorarak yanıtları sizin bulmanıza ve hayatınızda istediğiniz sonuçları elde etmenize yardım eden kişidir.Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üz
Koçluk Eğitimi Nedir?
Koçluk eğitimi ile kendi hayatınızı nasıl yöneteceğinizi öğretmeye davet eder; yaşamınızda ilerlemenizi engelleyen bariyerlerinizi kaldırmanızı, ilerlemenizi ve kazanmanızı öğretir, ardından da sizin uygulamanızı bekler. Değişimin en zor yanlarından biri alışkın olduğumuz, rahat ettiğimiz bölgenin dışına çıkmaktır. Bilinmeyen ve belirsizlikleri olan, yeni bir alana adım atmaktır. İşte koçluk sizin istediğiniz yöndeki değişiminiz için gerekli olan kapıların anahtarını size verir. Koçluk Eğitimi ile bireylerin kendi yetkinlikleri konusunda
Koçluk Becerileri
Koçlukta danışan ile tamamen profesyonel bir ilişki söz konusudur. Koçun, danışanın çalıştığı alanda çalışıyor olması, ona destek vermesi, uzman olması gerekmez. Koç danışanı ile tamamen nötr bir durumda tavsiyeden uzak, yönlendirme yapmadan sadece ve sadece dışarıdan biri olarak süreci tamamlamalıdır. Koçluk, danışmanlıktan da farklıdır, danışmanlık uzman olan bir kişinin diğer kişilere yada kurumlara ihtiyacı olan konularda yardımcı olması, o alanda ilgili önerilerde bulunması bilgi, deneyim ve tecrübesi dahilinde bu hizmeti sunması ve bu
Koçluk Merkezi Alsancak İzmir
Koçluk bireyler tarafından istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Amaca yönelik bilgilendirme, destekleme, gözlemleme, geribildirim, izleme ve geliştirme sürecini kapsar. Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk programının hedefi, profesyonellere, sahip oldukları becerilerin ve uzmanlıkların farkında olup bunları göz önüne alar
İzmir Profesyonel Koçluk Sertifika Programı
Koçluk kişi ya da kurumların şu an içerisinde oldukları yerden olmayı arzu ettikleri yere geleceğe odaklanarak ve harekete geçerek varmalarını sağlayan bir sistemdir. Koçluk performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılması sürecinde en hızlı yöntemdir. Bu anlam da koçluk hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir. Koçluk profesyonel bir diyalog ve etkin bir iletişim şeklidir. Koçluk hedefe ulaşmada belirlenen en kısa yoldur… Koçluk akıl vermez, yargılamaz, yön göstermez, nedenlere ve geçmişe odaklanmaz, sorunlara takılmaz, olu
İzmir Koçluk Eğitimleri
Koçluk, bireylerin gelişimini hızlandırmak amacıyla ortaya çıkan, etkileşimli değişim ve gelişim sürecidir. Bu süreçte kişiye yol arkadaşı olarak danışmanlık desteği sağlanır. Öğrencinin performansını ya da davranışını düzeltmeye odaklanmıştır. Koçluk, kişilerin içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır. İzmir Koçluk İlişkisinden En Fazla Faydayı Nasıl Sağlayabilirsiniz? Koçlar eğitime başlayanlardan iyi şekilde yararlanmalarını isterler. En iyi faydayı sağlamak için aşağıdaki
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 41)
Sayfa:1 - 2 - 3