Koçluk

Profesyonel Koçluk Eğitimi İzmir
Koçluğun temelinde uyum, konuşulacak konunun belirlenmesi, güçlü soru sorma, gizlilik, güven oluşturma ve odaklanarak dinlemek vardır. Tüm kaynaklar danışanın içindedir, danışanın bildiğini bilmediğine keyifle bulma çalışmalarıdır. Bu doğrultuda kişinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ortaya çıkarılması koçluk çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Koçluk, koç ve danışanın birlikte yürüdüğü bir yolculuk programıdır. Koçluk, bireylerin kişisel veya profesyonel hayatlarında bulundukları nokta ile varmak istedikleri nokta arasında bulunan mesafeyi
İzmir Koçluk
Koçluk (Coaching) Nedir? Koçluk, arzu edilen performansa ve hayat kalitesi düzeyine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim, değişim süreci ilişkisidir. Bu süreç içerisinde koç danışanına profesyonel yol arkadaşı olacaktır.Yaşam Koçluğu sebep araştırmaz ve geçmişe bakmaz. Şuanda içerisinde bulunan noktadan varılmak istenen noktaya nasıl geçileceği konusunda çalışmalar yapar. Koçluk; değerli bir kişinin, yani sizin bulunduğunuz noktadan (şu anki konumunuz)başka bir noktaya (hedefiniz) ul
İzmir Koçluk Eğitimi
Koçluk Nedir? Koç, kişi veya kurumların hedef ve amaçlarına ulaşmaları sürecinde onlara eşlik eden“yol arkadaşıdır”. İşinizden veya hayatınızdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenizi sağlar. Size hedefler koyarak bu hedeflere nasıl ulaşacağınızla ilgili yardım eder. Koçluk akıl vermez, yargılamaz, yön göstermez, sebeplere ve geçmişe odaklanmaz, sorunlara takılmaz, olumsuz bakış açısıyla bakmaz, sizi sınırlamaz, sizi cezalandırmaz, geçmişinizi deş
İzmir Koçluk Merkezleri
Koçluk yoluyla kendinizi kendi hayatınıza adamanızı sağlar; hayatınızın her alanı içerisinde daha fazla denge, yaşam sevinci, samimiyet, enerji, maddi bolluk, konsantrasyon ve hareket kazanmanıza yardımcı oluruz. Koçluk, başarılı ve yüksek potansiyele sahip bireylerin ve kurumların sıra dışı hayatlar yaşamak amacıyla kullandığı araçlardan biri haline hızlı bir şekilde gelmekte. Bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının sebebi, kısa zamanda etkin sonuçlar elde etmesidir. Koç, danışanına üç ana düzeyde destek olur: Hedeflerine daha hızl
İzmir Bireysel Koçluk Hizmeti‎
Yaşam Koçluğu Eğitimi Profesyonel Yaşam Koçluğu insanların hayatlarında, kariyerlerinde, iş ortamlarında ve örgütlerinde olağanüstü sonuçlar elde etmelerine yardımcı olan profesyonel bir ilişkidir. Koçluk süreci ile birlikte, danışanlar öğrenme düzeylerini derinleştirir, performanslarını artırır ve hayat kalitelerini iyileştirir. Her buluşma esnasında, danışan konuşmanın konusunu belirler. Bu sırada koç danışanı dinler, gözlem ve soruları ile süreç üzerine katkıda bulunur. Bu etkileşim netlik meydana getirir ve danışanı hareket etmeye teşvik
İzmir Koçluk ve Gelişim Merkezi
Bu koçluk da nereden çıktı? “En güçlüler değil değişime en çabuk uyum sağlayanlar yaşama şansını arttırır. Ancak insanın yanlışlarını kendi başına görmesi ve düzeltmesi genellikle çok zordur. İnsanlar çoğunlukla iyi bir koçun desteği, yol göstermesi ile yanlışlarını görürler ve düzeltebilmek için çaba sarfetmeye başlarlar. Yaşam koçunun takibi olduğunda performanslarını çok daha hızla yükseltirler. Koç aslında kişisel gelişimi daha da hızlandıran ve ivmesini arttıran bir tür hızlandırıcı etkisi yapan bir katalizör sayılabilir. Hiç kimse ,bir
Koçluk İzmir
Koçluk ile bireyler kendi içsel farkındalığını ortaya çıkararak, performanslarını en üst seviyeye taşıyarak, hedeflerine daha rahat bir şekilde ulaşabilirler. Günümüzde insanlar hedef belirlemek, potansiyellerini keşfetmek, çabalarını etkin hale getirmek için tarafsız bir uzmana ihtiyaç duyarlar. Başarılı birçok işadamı, sporcu ve sanatçı bir koçla çalışmayı tercih etmektedir. Koç, kişinin sahip olduğu yetenekleri keşfedip, onları ortaya çıkararak onları hayatına nasıl uyarlayarak etkili ve kaliteli bir şekilde yaşamasını öğrenmesin
İzmir Koçluk Hizmetleri
Koçluk Nedir? Koçluk, bireylere ve kurumlara destek sağlayan gelişim ve değişim sunan özel bir süreç programıdır. Koçluk, koç ve danışanı arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir. Koçluk Çeşitlerinden Öğrenci Koçluğu hizmeti ne sağlar? Öğrencinin okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm odaklı yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda öğrencinin edineceği bilgiler öğrenciye yardımcı olur, yö
İzmir Uluslararası Koçluk Sertifikası
İş ve sosyal çevrenizde daha mutlu ve etkin olmak istiyorsanız, bunu başarmamanız için hiç bir neden yok. Şimdiye dek, değişimi arzulayan ve hayatında kalıcı, süreklilik arz edecek gelişmeler yaşamak isteyen kişilerle, özellikle de kurumsal dünya insanları ile hem bire bir, hem de gruplar halinde ayrıca, meslek hayatını ve kariyerini etkinleştirmek isteyen pek çok profesyonele destek veren Sn. Cemal KONDU her bireyin yaşam kalitesinin en üst seviyede yaşarak geçirmesini, hedeflerine ulaşmasının hakkı o
İzmir Koçluk Sertifikası
Koçluk, kendinizi tanımaya,kendi içsel farkındalığımızın ön plana çıkmasına kendimizi keşfetmemize yardımcı olur. Değişim ve dönüşümlerin dıştan içe değil içten dışa olduğunu gösterir. Mutluluğun dışarıda aranmamasını ve her şeyin kendi içimizde var olduğunu farkına varmamızda bize yardımcı olur. Bunlara nasıl sahip olacağınızı, kendi üzerinizde bir keşif yolculuğuna çıkmanıza yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Mutlu yaşam becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarınıza ulaşmaya, kaynakları istenildiği biçimde ve süreklilikte kullanmanıza,
Koçluk Hakkında
Koçluk dolu dolu bir hayat için kişinin yaşam kalitesini , performansını arttırmayı hedefleyen bir metadolojidir. Koçluk çalışmaları sonucunda daha enerjik, doyumlu, dengeli,huzurlu bir yaşam ve içtenlik,odaklanma ve yaşamın her alanında harekete geçme gücü sağlanır.Bu dinamiklerin kişilerde ya da kurumlarda kalıcı olması hedeflenir. Koçluk hizmeti yaşam tatminini amaçlamaktadır. Yabancı kaynaklarda koçluk alan kişiye coachee, Türkiye de ise genellikle danışan denmektedir. Coach(Koç) kelimesi dilimize İngilizce’den gelmiştir. “Büyük
Koçluk Sertifika Programı
Bireysel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendiliğinden başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu içindedirler. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu bazen sağlık, bazen yaşamdan zevk alacak zaman bulamamak, kimi zaman da gergin aile ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Hüzünlü olan, bazen başarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, istenen şey olmayabilir. Günümüzde insanlar hedef belirlemek, potansiyellerini keşfetmek, ça
İzmir Koçluk Firmaları
Koçluk ile kendinizi tanır ve kendinizi keşfedersiniz. Koçluk ; değişim ve dönüşümlerin dıştan içe değil içten dışa olduğunu gösterir. Mutluluğun dışarıda aranmamasını ve eğer içsel huzurunuz varsa mutluluk ve kişisel zenginliğin olduğunu kavramanıza yardımcı olur. Bunlara nasıl sahip olacağınızı, kendi üzerinizde bir keşif yolculuğuna çıkmanıza yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Koçluk sayesinde mutlu yaşam becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarınıza ulaşmaya, kaynakları istenildiği biçimde ve süreklilikte kullanmanıza, hayatı
Koçluk
Koçluk kavramıyla temel olarak bir kişinin kendini geliştirmesini ve sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekleri uygulamasını destekleyen bir süreçtir. Koçluk sisteminin bir kurum içinde yerleşmesi bu doğrultuda sürekli öğrenme ve gelişme ortamını yaratmada büyük rol oynar. Kurum içinde yöneticilerin önemli bir rolü çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, artırmalarını sağlamak, bu süreçte kendilerine destek sağlayıp, onları bir ilerideki konumlarına hazırlamaktır. Kurumsallaşmış bir koçluk sistemi bu faaliyetlerin daha sistematik
Koçluk Eğitimi Denizli
Koç, size belli konularda danışmanlık yapan, tecrübesini paylaşan ve size yol gösteren bir uzman kişidir. Koçluk çok farklı kategorilere ayrılabilir.  -Yaşam Koçluğu -Öğrenci Koçluğu -Performans Koçluğu -Spor Koçluğu -Kariyer Koçluğu -Yönetici Koçluğu -Satış Koçluğu -Takım Koçluğu -Aile Koçluğu -İlişki Koçluğu -Kurumsal Koçluk Koç, uzmanlık alanında çok derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Bazen bir koç, yaşam boyu den
Profesyonel Koçluk Eğitimi İzmir
Koçluk eğitimleriyle hedefimiz, katılımcılarının hayatlarını istedikleri hedeflere taşıyabilme ve hedefler doğrultusunda amaçlanan değişim ve gelişimi sağlayabilme yeterliliğine sahip koçlar yetiştirerek, eğitim verdiğimiz her kişinin sahip oldukları potansiyelleri açığa çıkarmalarını sağlamak, hayat kalitelerini yükseltecek ve bunu sürekli idare edebilecek temel koçluk teknikleri öğretmek ve temel koçluk tekniklerini en üst düzeyde uygulamacı olmalarını sağlamaktır. Koç olmak isteyen adaylarının kendileri hakkında oluşturmak istedikleri ger
KOÇLUK
KOÇLUK Koçlukla kişinin gelişiminin çok hızlı geliştiriyor. Son 2 yıldır da dünya ekonomisinde yaşanan krizlere paralel koçluğa ihtiyacın her zamankinden fazla… Biz yöneticileri ileride olabilecek zor durumlara karşı hazırlıyoruz. Eğer kış geldiğinde arabanıza antifriz koymazsanız pahalıya patlar. Koç da yöneticinin antifrizidir. Koçlukta kişilik ve kültürel farklılıklar önemli. İngiltere ve Amerika'da ' Koçluk' çok pozitif karşılanıyor. Orta Avrupa'da özellikle de İsviçre'de negatif algılama söz konusu. İsviçre'de insanlar eleştirilmeye açı
İzmir İlişkiler Koçluğu
Yaşam koçluğu dallarından biridir. Bireyin kendisiyle olan ilişkisini ve bu ilişkiden dışarı yansıyan görüntüsünü görmeye ve değerlendirmeye çalışır. Kişilerin birbirleriyle, kendileri ve bulundukları kurum arasında, kurumların birbiri ile ilgili iletişim ve davranış tarzlarına bakmaya imkan tanıyan koçluk hizmetlerinden biridir. En büyük amacı İlişkileri dengede tutmak ve ilişkilerin istenen şekilde sürdürülebilmesini amaçlar. Kişinin güçlü yanlarının dengelenmesine ve zayıf yanlarının tespiti sonucunda geliştirilip, desteklenmesine yeni bir b
İzmir Koçluk Eğitimleri
İZMİR KOÇLUK EĞİTİMLERİ “Coach” Fransızca kökenli bir sözcüktür. Anlamı insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba’ dır. 1840’ larda özel öğretmenler için kullanılırdı. 1889 ve sonrasında ise sporcuları eğiten kişiler için kullanılmaya başlandı. Kendi liderlik tarzını oluşturma anlamında ise 1985 yıllarında Dr. Dick Borough tarafından kullanıldı. Daha sonralarda giderek popülaritesi arttı ve koçluk okulları bile açıldı. Şu an 30 ülkede yaklaşık 7000 üye bu alanda çalışmaktadır. Böylesine hızlı yayılmasının nedeni, kısa zamanda çok etk
İzmir Koçluk Akademisi Hakkında
İzmir Koçluk Akademisi Hakkında İZMİR KOÇLUK AKADEMİSİ & DANIŞMANLIK INTERNATIONAL  firmamız İzmir’de ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Kişisel Gelişim alanında 1996 yılından beri faaliyetini sürdürmektedir. Bu sebeple İzmir’in İLK Kişisel Gelişim kurumudur. Kurucusu kişisel ve kurumsal gelişim uzmanı Cemal KONDU’dur. VİZYONUMUZ İnsan önce gelir… Sözümüz senettir, bize güvenilir… Hizmeti ciddiye alırız… Kötü bir çalışma bizim için lükstür… En iyi olmak istiyoruz… Gerçekçiyiz ve dürüstlük ilkesine inanırız… Ulaşılabiliriz ve
Gösterilen Makale 21-40 (Toplam Makale 41)
Sayfa:1 - 2 - 3