İzmir Koçluk ve Gelişim Merkezi

Bu koçluk da nereden çıktı? “En güçlüler değil değişime en çabuk uyum sağlayanlar yaşama şansını arttırır. Ancak insanın yanlışlarını kendi başına görmesi ve düzeltmesi genellikle çok zordur. İnsanlar çoğunlukla iyi bir koçun desteği, yol göstermesi ile yanlışlarını görürler ve düzeltebilmek için çaba sarfetmeye başlarlar. Yaşam koçunun takibi olduğunda performanslarını çok daha hızla yükseltirler. Koç aslında kişisel gelişimi daha da hızlandıran ve ivmesini arttıran bir tür hızlandırıcı etkisi yapan bir katalizör sayılabilir. Hiç kimse ,birilerinin kendisine neleri, nasıl yapması gerektiğini söylemesinden, öğretmesinden, kontrol etmesinden ve yönetmesinden hoşlanmaz. Bununla birlikte kendimizle ilgili en basit gerçekler karşısında bile bilinçsizce davranıyoruz. Üstelik birçoğumuz bu durumun farkında değiliz ya da farkındaysak da farklı bir şekilde nasıl ilerleyebileceğimizi bilmiyoruz.

Koç hem durumun farkına varmanıza yardımcı olur hem de çözüm için farklı yollar ve stratejiler üreterek bizlere destek olur. İnsanlar asla olmayacak, başarılamayacakmış gibi görünen şeylerin bir koç desteğiyle nasıl basit yollarla başarılabildiğini, daha yeni yeni anlamaya başlıyorlar. Koç, daha çok hayal kurmanıza sonra da hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur.Size aklınıza bile gelmeyecek yepyeni bir yaşam biçimi alternatifi hazırlar. Koç kendinizle bağlarınızı güçlendirir . Size dışarıdan bakan dürüst bir göz olarak kendinizi daha yakından keşfetmenize ve bilinçli şekilde pozitif yönde değiştirmenize yardımcı olur. Koçun temel amacı; içinizdeki en iyiyi,en mükemmeli ortaya çıkarmanızı sağlamaktır.

Koç nasıl biridir ? Koç sizin dostunuz olan,size önem veren biridir. Koç. Sizin için kendini mümkün olanın en iyisini yapmanıza adamış bir kişidir. Size, sizin iyiliğinize meydan okur, kancadan kurtulmanıza izin vermez, sürekli daha iyisini başarmanız için zorlar.Yaşam koçu bunu herkese yapar.Herkesi bulunduğu yerden çok daha yüksek zirvelere taşır. Bilgisi ve deneyimi vardır; çünkü benzer bir çok şey daha önce onun da başından geçmiş gibi ,tüm olayların perde arkasını sürekli incelemektedir. Sizin içinizde, üstün sonuçlar için gerekli kaynakların, beceri ve yaratıcılığın zaten var olduğuna yürekten inanan koç,bu yeteneklerinizin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Sizden daha iyi ya da daha üstün yetenekli insan değildir. Ama size performansınızı çabucak iyiye götürebileceğiniz ,taktik ve stratejileri gösterebilir. Otorite, uzman veya tedavi eden kişi değildir. Sizinle birlikte yol alan destekçinizdir.Tüm yaşantınızı sizinle birlikte sanal ortamda yaşar.yaşam koçu sizi en iyi anlayan kişidir.

Yaşam Koçu ne yapar ? Yaşam koçu ; kendinize profesyonel hedefler koymanıza ve sonra da hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder. Yaşam Koçu ; hayatta daha çok başarılara imza atmanız için gerekli tüm donanımları sizin emrinize sunar. Yaşam Koçu daha hızlı bir şekilde sonuçlar üretmeniz için konsantrasyonunuzun artmasına yardım eder. Daha fazlasını başarmanız için çeşitli araçlar geliştirmenize yarayacak sistematik bir destek sağlar. Düşünce ve davranışlarınızı (kendinizi) anlama, kontrol etme ve geliştirme yoluyla liderlik becerilerinizin geliştirilmesine yardımcı olur. Eski ve sizi engelleyici etkisi olan alışkanlıklarınızın yerine yeni ve doğru alışkanlıklar kazanmanıza yardımcı olur. Yaşam Koçu :Öğrenme ve gelişim hevesinizi artırır ve gelişiminize ivme kazandırır.

Yaşam koçu , problemlerinizi sizin yerinize çözmez; ya da size sürekli akıl vermez.Sorunlara nasıl bakmanız gerektiğini ve sorunları aşma sürecini nasıl yöneteceğinizi size öğretirler. Yaşam Koçluğunun insanlara ne gibi yararları olur? Değişimi çözümleme ve yönetme becerisi,yaşam koçunun hayatımıza yaptığı en önemli katkılardan biridir.Belli performans artışı sorunlarının tespiti ve çözüm yollarını yaşam koçunuz size gösterir. Başkaları ile yapıcı ilişkiler kurma ve onları etkileyebilme becerilerimizi yaşam koçu sayesinde olumlu yönde geliştirebiliriz. Kurumsal koçluk sayesinde ,Ekip üyelerinde artan işgücü verimliliği kurumun verimliliğini de artırır. Kurumsal koçluk eğitimleriyle yükselen motivasyon, üretkenlik, performans ve odaklanmanın kuruma kazandırabileceklerini düşünebiliyormusunuz? Kurumsal koçluk seminerleri uygulamaları sonucu artan kişisel etkinlik ve verimlilik kurumun başarısında açıkça gözlemlenir. Kurumsal koçluk eğitimleriyle birlikte gelişen yönetim ve liderlik becerilerinin kurum performansına yapacağı pozitif etkileri düşünebiliyormusunuz? Daha yaratıcı ve üretken çözümlerin geliştirilmesi konusunda kurumsal eğitim seminerlerinde çok detaylı eğitimler verilmektedir.

Peki, neden eğitim değil de yönetici koçluğu? Özellikle yöneticiler, zaten çok sayıda eğitim almış kişilerdir. Artık ihtiyaç duydukları, yeni bilgilerden çok, öğrenilenleri istikrarlı bir biçimde uygulamak; hatta yeni alışkanlıklara dönüştürmektir. O yüzden yönetici koçu, belki çok bilen bir guru ya da öğretmen değil ama uygulamayı, hareketi, eylemi canlandıran bir aracıdır.Yöneticiler yeterli bilgiye ve tecrübeye zaten sahiptir.Sadece gerekli olan yönetici koçluğu desteğidir.Hazır olan kandili tutuşturacak olan kıvılcım ,yönetici koçluğunun eseridir.

Koçluk ne değildir? Yaşam ve yönetici koçları: Doğru kararlar vermeniz için, Sorunları tespit etmeniz ve onları kökünden çözebilmeniz için, Geleceğinizi yeniden istediğiniz gibi planlayabilmeniz için, Hazırladığınız gelecek planlarının hayata geçirilmesi için, Tasarladığınız hedeflerinize ulaşabilmeniz için, Kişisel ve iş hayatınız arasındaki gerekli dengeleri kurabilmeniz için, Kişisel olarak sizinle ilgili olanların en iyisini başarmanız için sizinle birlikte çalışır. Ancak koçluk ve danışmanlık farklıdır. Çünkü danışmanın aksine koç yeni becerileri uygulayıp, değişimleri gerçekleştirene ve hedeflerinizi hayata geçirene dek sizinle kalır. Yani “ben söyledim ötesi size kalmış ” demez.İşi sonuna kadar götürür. Koçluk bir anlamda terapinin bir çeşidi de sayılabilir. Çünkü aynen bir terapist gibi bir koç da birlikte yol aldığı kişinin, kendi ,kendisini tanımasına yardımcı olur. Ancak koçluk ve terapi farklıdır. Çünkü koç, sizin davranışlarınızın altında yatan geçmiş sebepleri araştırmaz. Geçmişin duygusal yüklerinden veya psikolojik sıkıntılarınızdan sizi kurtarmaya çabalamaz. Geçmişe bakmaz ,bugün ve yarın, ne istediğiniz ve ne yapabileceğinizle ilgilenir. Yönetici Koçluğu, Spor Koçluğuna bazı yönlerden benzer. En azından takım çalışması, hedefe ulaşmak için mücadele, en iyiyi ortaya koyma gibi çoğu kavramı ondan ödünç almıştır. Ama Yönetici Koçluğu ve Spor Koçluğu farklıdır. Çünkü bir spor koçunun aksine yönetici koçu, sizin bir rakibi yenmenizle değil ,kendinizden mümkün olanın en iyisini ortaya çıkarmanızla; bunun için de becerilerinizi ve görüşünüzü değiştirmenizle ilgilenir.Koçluk sizi hedef alır.Sizin eski hayat anlayışınızı nasıl aşabileceğinizle ilgilenir.

Bir koçluk seansında neler yaşanır? Çalışma başlamadan önce yönetici, ve koç, koçluk sürecinin hedefleri üzerinde anlaşır. Her seansta üzerinde konuşulacak farklı konular olabilir. Temelde işyerindeki gerçek durumlar üzerinde konuşulup tartışılır. Bazı seanslar yöneticinin profesyonel yaşamında, mevcut durumda en yoğun olarak iç içe olduğu konuya veya soruna odaklanabilir. Bazı seanslar ise ortak hedefler doğrultusunda koçun belirlediği gündemle gerçekleşebilir. Her durumda koç hemen çözümler önermek yerine aktif bir biçimde dinler, sorular sorarak problem tanımını zenginleştirir ve yöneticinin bakış açışını genişletmesine yardımcı olur. Gerekirse canlandırmalar yoluyla yöneticinin bazı davranışları prova etmesi sağlanabilir. Seans sonunda, konuşulanlar ve çalışılanlar ışığında, yönetici ile bir sonraki seansa kadar nelerin denenebileceği tespit ederler.Her seansta gelişim izlenir ,irdelenir, gerektiği kadar hızlandırılır.Koçluk eğitimi çalışmaları katı değildir.Yeterince esnektir.Kişiye ve kuruma özel çalışmalar yapılabilir.

Koçluk eğitiminde süreç ne şekilde işler? Koç ve koçluk desteği alacak kişi bir araya gelerek, ihtiyaçlar doğrultusunda esnek bir program yaparlar. Herkese uygulanan standart bir program yoktur.Güven konusunda bir problem olmadan sürecin tamamlanması gereklidir.Karşılıklı güven ortamında her şey başarılabilir. Odaklanılacak konuların, formatın ve çalışmanın hedeflenen sonuçlarının belirlenmesi ortak sorumluluk içerir. Koç zaman zaman öneri ve fikirler ortaya koysa da bu sadece onun işi değildir. Önerileni kabul etme ya da reddetme; eyleme geçme ya da geçmeme konusunda nihai sorumluluk ise koçluk desteği alan kişiye aittir.Koç ,kendisine inanıldığı sürece desteğine devam eder.

Koç kişisel hedefleriniz için mi yoksa iş hedefleriniz için mi sizinle birlikte çalışır? Her ikisi de. Zaten aradaki fark günümüz gerçekleri ışığında her geçen gün eriyor.Yaşam koçu her iki alanda birden performansınızı destekleyebilecek hatta artırabilecek tek uzmandır.Sizin yaşamın her alanında bir numara olmanıza gayret gösterecektir. Ne kadar bir süre için koçla birlikte çalışmak gerekecek? Tabii ki istediğiniz an bırakabilirsiniz. Ancak bu konuda bir yargıya varmak için bile en azından dört aylık bir dönemde birlikte yol almak uygun olacaktır. Çoğu durumda bir koçluk süreci dört ile sekiz ay arasında bir dönemi kapsar.Bu süre standart olarak belirlenemez.Kişinin ve kurumun şartlarına ve beklentilerine bağlıdır.Eğitim alan kişinin bu olayı ele alış biçimi çok önemli bir etkendir.İşi ucundan tutarsanız ilerleme doğal olarak yavaş bir hızda gerçekleşecektir.

Koçluk zarar verici olabilir mi? Koç, kendi başına yeterince sağlıklı insanlarla çalışır. Bir psikolog veya terapistin sahasında dolaşmaz. Kişiyi geçmiş duygusal yüklerinden kurtarmaya çalışmaz. Koç ,kişiyi veya onun düşüncelerini kontrol etmeye çalışmaz. Yönetici, yönlendirici değil yol arkadaşı ve işbirlikçidir. O yüzden sürecin diğer alanlara katkısı olsa da zararı olmaz.Koç sizin değerlerinize saygı gösterir. Kısa dönemli, özel bir proje için de bir koçtan destek alabilir miyiz? Koçluk desteği her tür proje için geçerlidir. Koçluk sürecinde elde edilen bilgiler şirkette yönetici aleyhine kullanılır mı? Kesinlikle hayır. Koçluk sürecinde elde edilen bilgiler, koçluk desteği alan kişinin seçimlerinde farkındalığını arttırmak ve doğru kararlar alıyor olmasını teşvik içindir. Bu bilgiler kişinin performansını değerlendirmek ve raporlamak için değildir. Süreç boyunca ilişkinin karşılıklı güven ve saygı temelinde olması esastır.Her konuşulan koç ile sizin arasında kalır.Siz orada katılımcı olarak bulunacaksınız.

Koçluk için hazır mısınız? Koçluk süreci ;konuşmadan çok eylem içerir. Herkes bu sürece hazır olmayabilir. Sizin için durumun ne olduğunu tartmak isterseniz aşağıdaki maddelere bir göz atmanızı önerebiliriz. İşimde, ilişkilerimde, kariyerimde veya hayatımda anlamlı değişiklikler yapmaya istekliyim. Harekete geçmeye hazır ve istekliyim. Beni sınırlayan davranışlarıma bir son verip onları değiştirmeye hazır ve istekliyim Yeni şeyler öğrenmeyi çok merak ediyorum ve istiyorum. Düşüncelerimi ,rüyalarımı ve hayallerimi hedeflere dönüştürüp üzerinde çalışmaya hazırım. Yapabileceklerimin en iyisini yapmaya ve doğabilecek bütün fırsatları değerlendirmeye istekliyim. Mazeret üreterek veya şikâyet ederek değerli zamanımı boşa harcamam. Kendimde ve başkalarında doğruluk ve dürüstlüğe son derece değer veririm. Gelecek vaat eden bir insanım.Bana yatırım yapılırsa boşa gitmez. Bir koçla çalışmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum.

Koçluk yolculuğunda birlikte neler yapabiliriz? Eski düşüncelerinize bir nokta koyamazsanız asla yeni bir yola çıkamazsınız. Sizi sınırlayan,yavaşlatan düşüncelerinizin farkına varıp bunları yaşamınızdan ayıklamadan hayatınızda istediklerinize; hayallerinize ulaşamazsınız. Eski ve yetersiz düşünce kalıplarınız , attığınız her yeni adımda ,sizi eskiye çekecektir. Birlikte daha doğru düşünmeyi başarabiliriz. Ne istediğinizi tam olarak bilmeden onu elde etmeniz imkansız gibi bir şeydir. Sizin istediğiniz, sizin için önemli olan, doğrudan sizi ilgilendiren, sizin hayatınıza enerji ve doyum katan hedefleriniz var mı? Yoksa siz de birçok insan gibi başkalarının hedeflerini mi gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz? Neyin olması, yapılması gerektiğini size kim söylüyor? Tam olarak ne istediğinizi bulmanıza yardımcı olabilirim.Yaşam koçunuz sizin kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlar.

Yaşamınızda kendiniz için bir şeyler yapabilmenizi sağlar. “Neyin çok olduğunu bilmeden neyin az olduğunu bilemezsiniz. Büyük düşündüğünüzü sanıyorsanız küçük düşünüyorsunuzdur. Hedefleriniz ulaşılabilir ,gerçekçi olmalı. Bize öğretilen bu. Söyler misiniz; sizin için neyin gerçek, neyin boş bir hayal olduğunu kim söylüyor? Hangi büyük iş, başlangıçta (başkalarının bakışı ile) “gerçekçi” bir düşünce idi? Gerçek bizim yarattığımız şeydir. Size, büyük ve görkemli bir gelecek tasarlayıp , onu inşa edebilmeniz için keyifle yardımcı olabilirim. Siz büyüdükçe hayatınız da büyür.Büyük düşünün. Ne kadar büyük, olgun, değerli bir insan olduğunuzla paralel hayatın büyük ödüllerini, fırsatlarını algılayacak ve değerlendirecek gözler edinirsiniz. İlk adım meraklı, iyi bir öğrenci olmayı öğrenmektir. Çünkü; “Tüm hayat bir okuldur ve bu okulda herkes aynı zamanda hem öğrenci hem de öğretmendir.” Size iyi bir öğrenci olmayı gösterebilirim. Birbirimizden, hayattan ve birlikte başka ustalardan çok şey öğrenebiliriz.Böylece siz de usta bir öğretmen olabilirsiniz.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

 
İzmir Karşıyaka’daki  Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  Koçluk  eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli’deki Koçluk eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki Koçluk eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Koçluk
 
K
oçluk Eğitimi
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :koçluk eğitimi - koçluk - koçluk eğitimleri - izmir koçluk eğitimleri - izmir koçluk -

Yorumlar