Profesyonel Koçluk

Profesyonel Koçluk, kısaca şirket dışından uzman bir koçun birebir çalışma ile yönetici ve yönetici adaylarında var olan becerileri geliştirme, yeni becerileri kazandırarak geleceğe hazırlama sureci olarak tanımlanabilir. Yönetici olmak kolay değil: Yükselmek için bir çok şeyden ödün veriyoruz. Yükseldikçe sorumluluklarımız artıyor, sorumluluklarımız arttıkça üstümüzdeki baskı da artıyor. Bir de buna insan yönetimi eklendiğinde işimiz bir kat daha zorlaşıyor.

Ancak hepsinin üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Ama insanız; başarımız, birçok sorumluluğun arasında dengeyi her zaman bulabildiğimiz, çalışanlarımızı her zaman motive ederek, çevre ile ilişkilerimizde her zaman istediğimiz sonucu alabildiğimiz anlamına gelmiyor. Birçok şirket bu konuya yatırım yaparak yöneticilerine profesyonel bir koçla çalışma fırsatı yaratıyor ve ihtiyaç duydukları alanlarda gelişmelerine yardımcı oluyor. Sonuç, yönetici ve yönetici adaylarının motivasyonu ve performansının artışı ile birlikte ekip moralinin de yükselmesi….

Profesyonel Koçluk’un tanımını nedir? Profesyonel koçluk yöneticilerin liderlik performansını arttırmak amacı ile yönetici ve profesyonel koç arasında geçen birebir gelişim projesi olarak tanımlanabilir. Yani şirket dışından bir koç’un, yöneticiye iş başında öğrenme ile liderlik becerilerini geliştirmede yardımcı olmasıdır profesyonel koçluk…

Kimler profesyonel bir koç ile çalışmayı tercih ediyor?

Koçluk teriminin ilk kullanıldığı yıllarda yöneticiler problemli çalışanlarının davranış değişikliği için profesyonel koçtan yardım istiyorlardı. Yani koçluk davranış problemini çözmek için kullanılıyordu. Buna kısaca problem odaklı “Problemi çöz” koçluğu diyebiliriz. 90’ların sonundan itibaren koçluk çok daha pozitif bir anlam kazandı. Artık yöneticilerin bir koçla çalışması için mutlaka bir davranış problemi olması gerekmiyor. CEO’lar dahil olmak üzere tepe ve orta kademe yöneticiler yönetim becerileri ve kariyerlerini geliştirmek için profesyonel koçla çalışmayı tercih ediyorlar. Ayrıca bir çok şirket yönetim kademesinde olmamakla birlikte potansiyeli yüksek yönetici adaylarına koçla çalışma imkanı tanıyor ve onları yönetim kademelerine hazırlıyorlar. Bu iki tür koçluk “pozitif koçluk” ya da “yüksek potansiyel koçluğu” olarak adlandırılıyor.

Koçluk şirketin her kademesinde yararlı olabilir mi?

Olabilir ancak profesyonel koç ile birebir çalışma yatırımının getirisi yönetim kademelerinde daha yüksek olur. Bir yöneticinin yönetim veya iletişim becerisindeki pozitif bir değişikliğin şirkete etkisi alt seviyedeki bir çalışandan çok daha fazladır. Bu nedenle Profesyonel koçluk yaygın olarak yönetici ve yüksek potansiyelli yönetici adaylarının gelişiminde kullanılıyor. Alt seviyedeki çalışanların gelişimi, maliyeti profesyonel koçluğa göre daha düşük olan eğitimler ile sağlanabilir.

Yöneticinin çalışanlarına yaptığı koçluk ile profesyonel koçluk arasında fark var mi? Potansiyeli yüksek bir yönetici adayına yöneticisi tarafından koçluk yapılamaz mı?

Çalışan motivasyonu ve performansı açısından yönetici koçluğu önemli. Yöneticinin, performans ve gelişime açık yönleri konusunda personeline geribildirimde bulunması ve gelişim için destek vermesi gerekir. Ancak şunu hatırlayalım ki, yöneticinin başka işleri de var ve tüm işlerinin yanı sıra personeli ile çalışarak kapsamlı bir gelişim planı yapması çok gerçekçi değil. Ayrıca yönetici, gelişime açık yönleri tespit edebilir ancak uzmanlık alanı olmadığı için geliştirme konusunda personele hangi yöntemlerin yararlı olacağını bilmeyebilir.

Bir de yöneticinin çalışanın kariyeri ve performansı üzerinde kontrol gücü olduğu için her iki tarafın da koçluk sürecinde objektifliği koruması zordur. Bu nedenle bazı yöneticiler, yüksek potansiyelli yönetici adaylarının gelişimi için bir koçtan yardım alma yoluna gidiyorlar ve profesyonel koç yöneticinin yaptığı koçluğu daha geniş kapsamlı olarak yönetici adına yapıyor. Zaten iyi bir koç yönetici adayının gelişimi için yöneticiyi de içine alan bir gelişim planı yapacaktır. Şirketler bir koçluğu diğerine tercih etmektense çalışanın gelişimi için ikisini de destekliyor. Profesyonel koçun üst kademe yöneticilere katkısının en çok olduğu konulardan biri de objektif geribildirim... Organizasyonlarda, üst kademelerde ortam daha politik hale gelir ve üst kademe yöneticilerin dışarıdan aldığı geribildirim azalır. Profesyonel koçlar, objektifliği koruyup daha az politik olacağı için birlikte çalıştığı yöneticiye geribildirim vermesi kolaydır.

Herkes profesyonel koçluk yapabilir mi?

Koçluk yapan ya da yapmak isteyen kişinin belli yetkinlik ve becerilere sahip olması gerekir. Örneğin insan psikolojisine ilgi duyarak bu alanda kendini yetiştirmesi, birebir çalışma ile bir başkasının gelişimine katkıda bulunmaktan haz duyması gerekir. Koçluk için gerekli yetkinlik ve beceriler eğitim ile kazandırılabilir.

Profesyonel koç ile birlikte çalışmak her ortamda ve herkes için yararlı olur mu?

Profesyonel koç ile çalışmanın sonuç getirmemesinin organizasyonel ve bireysel nedenleri vardır. Bu durumlarda profesyonel koçun kullanılmamasını tavsiye ederim. Bazı şirketler kişiyi işten çıkarma aşamasında son şans olarak profesyonel koç ile çalışmasını sağlayalım, bu da sonuç vermezse işten çıkaralım diyorlar. Koçluk, gelişimi hedefleyen bir süreç. Gözden çıkarılmış biri için profesyonel koçluğun kullanılmasını tavsiye etmem. Şirket birleşmesi, şirketin satılması, yoğun işten çıkarmalar gibi kaotik durumlarda da profesyonel koçluğu tavsiye etmiyorum. Bunun yanı sıra şirket kültürü ve şirket içi sponsorlar (İK ve üst yönetim) koçluğu desteklemiyorsa, şirkette oldukça negatif politik bir ortam var ise koçluk yine yararlı olmaz. Hemen şunu belirteyim ki politika her şirkette var ancak bazı şirketlerde zarar verecek boyuttadır. Bu tür bir şirket kültüründe bireyin gelişim çabası sonuç vermeyebilir. Bir de bireyden kaynaklanan özel durumlarda koçluk yararlı olmayabilir: Koçluk yapılan kişi hayatinin oldukça zor bir döneminden geçiyor ve kişisel problemler yaşıyor olabilir. Böyle bir durumda olayların normale dönmesini beklemek daha akıllıcadır. Bir de koçluğun başarıya ulaşabilmesi için kişinin çevreden geribildirim almaya hazır ve istekli olması, gelişim için risk alabilmesi ve değişikliğe istekli olması gerekir.

Şirketlerde profesyonel koçluk konusunda tavsiyeniz nedir?

Bazı şirketler bir yönetici ile sorun yaşadıklarında plansız olarak birdenbire koçluk konusunun içine düşüveriyorlar. “Problemli kişiler koç ile çalışır” imajı şirkete yerleştiğinde de koçluğu yüksek potansiyelli yönetici adayları ve üst düzey yöneticilerin gelişimi için kullanmak imkansız hale geliyor. Kimse kendisini problemli biri ile özdeşleştirmek istemiyor. Koçluk, şirkette geleceği parlak yönetici adayları ile başlar ise pozitif bir imaj kazanır ve herkes koçluğa olumlu bakar. Bir de şirketler bir koçla çalışmadan önce yüksek potansiyelli yönetici adaylarını ve onlardan gelecekte neler beklendiğini belirlemeli. Profesyonel Koç ile çalışmak yönetici ve yönetici adayları için büyük bir fırsat, ancak başarı için istek, sistemli çalışma ve şirketin desteği gerekiyor.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

İzmir Profesyonel Koçluk Eğitimi için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Profesyonel Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Profesyonel Koçluk Eğitimi için 0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Profesyonel Koçluk Eğitimini  tıklayabilirsiniz

Denizli  Profesyonel Koçluk Eğitimi için 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Profesyonel Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya Profesyonel Koçluk Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Profesyonel Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla Profesyonel Koçluk Eğitimi için 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Profesyonel Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :profesyonel koçluk - profesyonel koçluk nedir - koçluk - koçluk eğitimi -

İlgili Diğer Yazılar

Yorumlar