İzmir Yönetici Koçluğu

Kurumlarda insan faktörünü birincil öncelik olarak tutma zorunluluğu vardır. Özellikle yöneticilerin kalitesi, karar alma, uygulama ve liderlik becerileri, kurumun kalitesini ve gideceği yönü belirlemekte çok anlamlı bir rol oynar. Çalışanların bağlılığı ve çalışma verimi, çoğu zaman yöneticileriyle olan ilişkilerine göre değer kazanır. Bugün rahatça diyebiliriz ki, kurumların başarısı, yöneticilerinin başarılarıyla doğru orantılıdır. Koçluk becerileri, aynı zamanda liderlik yetkinliklerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Koçluk hizmeti alan bir yönetici, sadece kendine değil, ekibine ve çalışanlarına da koçluk yapmayı öğrenir. Yöneticiler, diğer çalışanlara göre daha detaylı ve sistematik düşünme sürecinde ve zorunluluğunda olan insanlardır. Sadece organizasyondaki kişileri değil, işin kendisini ve verimliliğini de yönetirler. Doğru ve zamanlı karar alabilme, kurum içi iletişimi etkin kılma, çalışanların eğitimi, empati kurabilme, vizyon sahibi olma, iletişim becerileri ve benzeri konularda uzmanlaşmak, bir yöneticiyi diğer yöneticilerden daha ileri götüren özelliklerdir. Tüm bunları biraraya getirdiğimizde, bir yöneticinin koçluk hizmetinden faydalanmasının kendisine ve kurumuna ne denli değer kattığını görmek daha kolay olacaktır.

‘’Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz. Olsa olsa, onu kendinde keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.’’ 

 
Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir ? Bir koç olarak davranan yönetici koçluk ettiği kişiye yardımcı olmaktadır, ama iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir.
 
Koçluk nedir, ne değildir ?

 
Bir yönetici olarak sizden, çok farklı sıfatlarla, insanlarla birlikte çalışmanız istenir ve koçluk da yerine getirmeniz gereken bu işlevlerden biridir. Koçluk bir insanın gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. Bu, iki taraflı bir partnerliktir – koçluk yapılan kişinin potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar.

Koçluk karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey olduğu için, her durumda geçerli değildir. Şu aşağıdaki durumlar daha doğrudan yönetimsel müdahale gerektirir :
 
Koçluk nedir ?

 
•    Bir öğrenme ve kendini geliştirme aracıdır.

•    Bir insanı sahip olduğu hedeflere yönlendirmektir.

•    Birlikte kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır.
 
Koçluk ne değildir ?

 
•    Herhangi bir kişinin davranış ya da hareketlerini düzeltme imkanı.

•    Herhangi bir kişiyi, hedeflere varılmasını sağlayacak önlemler almaya yönlendirmek.

•    Her şeyin yanıtını bilen bir uzman yada yönetici olmak.

•    Yeni ya da deneyimsiz çalışanın görevi konusunda açık yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu durumlar.

 
•    Elemanlardan birinin şirket politikası ya da kuruluşun değerlerini açıkça ihlal ettiği durumlar.
 
•    Çok sayıda koçluk toplantısından sonra performansta hiçbir iyileşmenin görülmediği durumlar.

‘’İyi koçluk manipülasyondan ya da zorlanmadan kaçınır. Koçluk, hem doğru olan nedir, hem de işe yarayacak olan nedir sorularına yanıt arar. ‘’

                                                                                                                
Amaçlı koçluk
 
Birlikte çalışmanın performansı yükselteceğine inanılıyorsa, koçluk yapılır ya da koçluğa ihtiyaç duyulur. Koçluk sayesinde insanlara şu konularda yardımcı olursunuz:

•    Kişinin güçlü yanlarını azamiye çıkarmak (örneğin, analitik becerilerini güçlendirmek).

•    Kişisel engelleri aşmak (örneğin, topluluk önünde konuşma korkusunu yenmek).

•    Sahip olunan potansiyellerin sürekli eğitim yoluyla eksiksiz olarak kullanılmasını sağlamak (örneğin, internetin şirket araştırmalarında nasıl kullanılacağını öğrenmek).

•    Daha etkin olabilmek için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek (örneğin, daha gelişkin iletişim becerileri geliştirmek).

•    Yeni sorumluluklara hazır hale gelmek (örneğin, liderlik becerileri edinmek).

•    Kendini yönetmek (örneğin, zamanı  daha iyi kullanmanın yeni yollarını bulmak).

•    Performans hedeflerini netleştirmek ve onlara yönelik çalışmak (örneğin, daha gerçekçi hedefler tespit etmeyi öğrenmek).

•    İş tatmini ve motivasyonunu yükseltmek.
 
Koçluk, kendisine koçluk yapılan kişinin de ötesine geçerek, ekibinize ve kuruluşun kendisine yararlı bir şey haline gelir. Şöyle:

•    Yönetici ile ona doğrudan bağlı çalışanların iş ilişkilerini iyileştirir.

•    Daha üretken ekiplerin ortaya çıkmasını sağlar.

•    Örgütün kaynaklarını daha etkin kullanır.
 
Koçluk ne zaman yapılmalıdır ?
 
Üç aylık dönemler itibariyle ya da yıllık olarak yapılan hedef saptama ve performans değerlendirmelerinin tersine, koçluk süreklidir ve ihtiyaç ya da fırsat orataya çıktığında yapılır. Bazen koçluk toplantılarını özel durumlara göre planlarsınız. Ama koçluk daha çok, size doğrudan bağlı çalışanlarla ya da muadillerinizle etkileşimlerinizde yüz yüze, telefonla ya da e-posta yoluyla, gayri resmi olarak yapılır.
 
İpucu:  Her fırsattan yararlanın – insanlar talep ettiğinde onlara koçluk sunun.
 

Ücretsiz ön görüşme yapmak içinbizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Yönetici Koçluğu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Yönetici Koçluğu eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535)667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  İzmir’ Yönetici Koçluğu Eğitimini tıklayabilirsiniz. 


İzmir Karşıyaka Yönetici Koçluğu eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Yönetici Koçluğu Eğitimini  tıklayabilirsiniz.

 
Antalya'’daki Yönetici Koçluğu eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505)445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya’ Yönetici Koçluğu Eğitimini tıklayabilirsiniz.  


Denizli'deki  Yönetici Koçluğu eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla'daki Yönetici Koçluğu eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Yönetici Koçluğu  Eğitimini tıklayabilirsiniz. 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Yönetici koçluğu - koçluk -

İlgili Diğer Yazılar

Yorumlar