koçluk sistemi ile ilgili arama sonuçları

Koçluk
Koçluk kavramıyla temel olarak bir kişinin kendini geliştirmesini ve sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekleri uygulamasını destekleyen bir süreçtir. Koçluk sisteminin bir kurum içinde yerleşmesi bu doğrultuda sürekli öğrenme ve gelişme ortamını yaratmada büyük rol oynar. Kurum içinde yöneticilerin önemli bir rolü çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, artırmalarını sağlamak, bu süreçte kendilerine destek sağlayıp, onları bir ilerideki konumlarına hazırlamaktır. Kurumsallaşmış bir koçluk sistemi bu faaliyetlerin daha sistematik
İzmir Kurumsal Koçluğu
İşletmeler zaman içinde organizasyonel değişim geçirebilirler.Özellikle birleşme, büyüme, yaygınlaşma , küçülme, yeni bir iş alanına girme gibi durumlarda işletmelerin koçluk hizmeti almaları büyük yarar sağlar. Organizasyon Koçluğu , kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir.İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar,işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur. Organizasyon koçluğunda kurum içi "iletişim" ve "takım ruhu"esastı
Anne-Baba Koçluğu
Anne-Baba olarak; “Siz” ve olmak istediğiniz “Siz” (aile+ilişki) arasındaki farkı en aza indirmek ve hayatınızı mükemmel bir potansiyelle çocuklarınızla birlikte hayatınızı sağlamak için size yol arkadaşlığı yapan profesyonel bir koçluk sistemidir. Aile içi ilişkilerin, anne+çocuk+baba üçgeninde, dengeli ve sağlıklı kurulmasını sağlamak için destek verirken, çevreleri ile ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi odaklanılır. Kişilerin kendilerine inanmasına, güçlü yönlerini kullanmalarına yardımcı olur, unuttukları başarılı yönlerini hatırl
Koçluk Sertifika Programı
Bireysel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendiliğinden başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu içindedirler. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu bazen sağlık, bazen yaşamdan zevk alacak zaman bulamamak, kimi zaman da gergin aile ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Hüzünlü olan, bazen başarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, istenen şey olmayabilir. Günümüzde insanlar hedef belirlemek, potansiyellerini keşfetmek, ça
Koçluk İzmir
Koçluk ile bireyler kendi içsel farkındalığını ortaya çıkararak, performanslarını en üst seviyeye taşıyarak, hedeflerine daha rahat bir şekilde ulaşabilirler. Günümüzde insanlar hedef belirlemek, potansiyellerini keşfetmek, çabalarını etkin hale getirmek için tarafsız bir uzmana ihtiyaç duyarlar. Başarılı birçok işadamı, sporcu ve sanatçı bir koçla çalışmayı tercih etmektedir. Koç, kişinin sahip olduğu yetenekleri keşfedip, onları ortaya çıkararak onları hayatına nasıl uyarlayarak etkili ve kaliteli bir şekilde yaşamasını öğrenmesin
İzmir Profesyonel Koçluk Sertifika Programı
Koçluk kişi ya da kurumların şu an içerisinde oldukları yerden olmayı arzu ettikleri yere geleceğe odaklanarak ve harekete geçerek varmalarını sağlayan bir sistemdir. Koçluk performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılması sürecinde en hızlı yöntemdir. Bu anlam da koçluk hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir. Koçluk profesyonel bir diyalog ve etkin bir iletişim şeklidir. Koçluk hedefe ulaşmada belirlenen en kısa yoldur… Koçluk akıl vermez, yargılamaz, yön göstermez, nedenlere ve geçmişe odaklanmaz, sorunlara takılmaz, olu
Koçluk Merkezi İzmir
Koçlar geliştirilmiş olan empatik dinleme yeteneği ile şartsız ve tarafsız olarak dinler ve danışanının ulaşmak istediği yolda, danışan ile birlikte yolculuk ederler. Koçluk, bir başka açıdan da insanların mevcut yaşamlarında daha iyi yapmak istedikleri alanları belirleyip burada ulaşmak istedikleri hedeflerine odaklanmak, bulunulan nokta ile ulaşılmak istenen nokta arasında alınması gereken yolda birlikte hareket etmektir. Kişilere özel çözümler sunarak, kişisel gelişimle insan hayatında değişimleri meydana getirmeye yardımcı olur.
İzmir Karşıyaka Koçluk Merkezi
Hayatın bir dengeden ibaret olduğunu ve ancak buna sahip olursanız bedensel, ruhsal ve zihinsel zenginlik ve bolluğa ulaşmanıza imkan olduğunu görmenizi sağlayan çalışmalardır.  Koçluk bir farkındalık kazanma çalışmasıdır.  Bu süreç kişilerin hem iş hayatları, hem özel hayatları hem de sosyal hayatlarında etkili olmaktadır. İnsan bir bütündür ve her alandaki denge veya dengesizlik yaşantımızın tümüne yansımaktadır.Koçluk şimdiyi anlamak, geleceği yaratmak ve gerekli donanımı oluşturmak için kişiyle birebir yapılan profesyo
Koçluk Eğitimleri İzmir
Danışanlar, koçtan bir hedefini gerçekleştirmek konusunda destek alır. Ancak sonuçta değişimi yaratacak adımları atan danışanın kendisidir. Süreç boyunca koçtan fikir ve öneri alır; koçun sorularıyla yeni bakış açıları geliştirir. Bunları yaparken duygusal bir bağımlılık yaratılmaz çünkü koç danışanın psikolojik sorunlarını çözmeye çalışmaz. Koçluk ilişkisinde amaç kendi başına başarabilecek bir bireye ek destek vermektir.